เปรียบเทียบ-สรุป

CAR
 
 
 
 
Eco Car
 
 
 
 
 

สรุป
จากตารางเปรียบเทียบข้างต้นสามารถอนุมานได้ว่าสาเหตุที่รถ Eco Car ประหยัดน้ำมันมากกว่ารถยนต์ทั่วไป คือ รถยนต์ Eco Car นั้น มีน้ำหนักที่เบากว่ารถยนต์แบบทั่วไปรวมถึงความจุกระบอกสูบที่น้อยกว่ารถยนต์แบบธรรมดา จากข้อเปรียบเทียบดังกล่าวทำให้รถ Eco Car ใช้ปริมาณน้ำมันที่น้อยกว่ารถยนต์ทั่วไป เพื่อความคล่องตัวและเป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการขับขี่ในเมือง
ในสภาวะที่ราคาน้ำมันมีแนวโน้มการไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ผลิตในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างพากันคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค แม้ว่าเทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างจะยังไม่สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายอย่างแพร่หลายได้จริง ณ ขณะนี้ เช่น รถยนต์พลังงานไฟฟ้า แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยก็ได้เล็งเห็นปัญหานี้ล่วงหน้า จึงได้กำหนดโครงการ  Eco Car เมื่อหลายปีก่อน โดยได้กำหนดคุณสมบัติของรถ Eco Car  ที่นอกจากประหยัดน้ำมันแล้วยังช่วยลดปัญหามลพิษในอากาศได้ในระดับที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศอีกด้วย
 
 


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น